01

พนักงานบริหารงานทั่วไป

บัญชีรายชื่อ
ตำแหน่ง
พนักงานบริหารงานทั่วไป 117 ราย

02

นักพัฒนาชุมชน

บัญชีรายชื่อ
ตำแหน่ง
นักพัฒนาชุมชน 97 ราย

03

พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บัญชีรายชื่อ
ตำแหน่ง
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 66 ราย

04

แบบคำร้อง
ขอทราบผลคะแนน

ภายในวันที่ 10 กันยายน 2564

ประชาสัมพันธ์

เมื่อทำการติดตั้ง Discord แล้ว
ให้ทำการเข้าห้องสอบ ได้ที่ link นี้
https://discord.gg/v453vT5Pnm
หรือ scan QRcode นี้ หากมีปัญหาในการติดตั้ง Discord ติดต่อสอบถามได้ที่ 095-2621273

6 อัตรา

พนักงานบริหารงานทั่วไป

สังกัดสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

6 อัตรา

นักพัฒนาชุมชน

สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

6 อัตรา

พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สังกัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ผ่านออนไลน์

free counter

Copyright © จังหวัดสุราษฎร์ธานี , กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Web Designed by Suratthani Province