ติดต่อเรา

หน่วยงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ชั้น 2 ถนนดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ : 0-7727-2926 โทรสาร : 0-7728-2175

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright 2021 กลุ่มอำนวยการสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี