arrowหน้าหลัก Saturday, 25 February 2017  


แบบข้อมูลโครงการฯ ปี 2561 (แผนพัฒนาภาค) ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี (สนจ.สฎ.) คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง วุฒิปริญญาตรี
ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
S__50421793.jpg
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการฯ ในปี 2558 โครงการฯ ในปี 2558
ผู้ว่าราชการจังหวัด
หน้าหลัก หน้าหลัก
ทำเนียบผู้บริหารจังหวัด ทำเนียบผู้บริหารจังหวัด
ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
ตารางนัดหมายผู้บริหาร ตารางนัดหมายผู้บริหาร  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559

  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบจังหวัด)

  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบกลุ่มจังหวัด)

  ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ 2559
หนังสือแจ้งเวียน/ดาวน์โหลด
วาระการประชุมกระทรวงมหาดไทย วาระการประชุมกระทรวงมหาดไทย
สรุปข้อสั่งการประชุม มท. สรุปข้อสั่งการประชุม มท.
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน
วาระการประชุมหัวหน้าส่วน วาระการประชุมหัวหน้าส่วน
ประชุม ศพส.จ.สฎ. ประชุม ศพส.จ.สฎ.
การประชุม กอ.รมน.จว.สฎ. การประชุม กอ.รมน.จว.สฎ.
หนังสือเวียน/ดาวน์โหลด หนังสือเวียน/ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดอื่นๆ ดาวน์โหลดอื่นๆ
มติ ค.ร.ม. มติ ค.ร.ม.
ปฏิทินการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ปฏิทินการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประชุม ศอ.ปส.จ.สฎ. ประชุม ศอ.ปส.จ.สฎ.
วาระการประชุมความมั่นคง วาระการประชุมความมั่นคง
รายงานการประชุมความมั่นคง รายงานการประชุมความมั่นคง

calanda.gif

web link suratthani
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงการท่องเที่ยวฯ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
กระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ
ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
กระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม
สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
ศาลยุติธรรม ศาลยุติธรรม
สำนักอัยการสูงสุด สำนักอัยการสูงสุด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรส่วนท้องถิ่น,ชุมชน องค์กรส่วนท้องถิ่น,ชุมชน
องค์กรอิสระ องค์กรอิสระ
สถาบันทางการศึกษา สถาบันทางการศึกษา
สถาบันทางศาสนา สถาบันทางศาสนา
ธุรกิจ-เอกชน ธุรกิจ-เอกชน
sitemap
ผังเว็บไซต์ ผังเว็บไซต์
บรรยายสรุป
บรรยายสรุปจังหวัด บรรยายสรุปจังหวัด
บรรยายสรุปอำเภอ บรรยายสรุปอำเภอ
ประวัติเมือง ประวัติเมือง
บุคคลสำคัญของจังหวัด บุคคลสำคัญของจังหวัด
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
การเดินทาง การเดินทาง
โรงแรม-ที่พัก โรงแรม-ที่พัก
Web Link ภาครัฐ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม ด้านสังคม
ด้านการเมืองการปกครอง ด้านการเมืองการปกครอง
ด้านการบริหาร ด้านการบริหาร
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ผู้เข้าชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 36 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

about.gif

kcard.jpg
“โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” icon_new7.gif
จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรม “โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยมี นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพร้อมด้วยนางสินีนาฎ อินทร์นาคนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนร่วมจัดนิทรรศการจำหน่ายสินค้าราคาถูกให้กับประชาชน พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านท่านหญิง หมู่ 1 ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้บริหารเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงประเทศจีน เยือนจังหวัดสุราษฎร์ฯ icon_new7.gif
นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมให้การต้อนรับนายเหวย ยี่ฉูน (Mr.Wei Yiqun) รองเลขาพรรคคณะกรรมการการตรวจระเบียบวินัยเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง อธิบดีกรมการตรวจตราดูแลเขตฯ กว่างซี และอธิบดีกรมป้องกันครรัปชั่นเขตฯกว่างซี พร้อมคณะ ในโอกาสเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเมืองพี่เมืองน้อง ณ โรงแรมไดมอนพลาซ่า เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
นายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจราชการและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
26 มกราคม 2560 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะเดินทางมาตรวจราชการและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี บินตรวจพื้นที่ประสบอุทกภัยในอำเภอพุนพิน อำเภอบ้านนาเดิม และอำเภอเคียนซา และเดินทางไปยังสถานีโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน เพื่อพบปะประชาชนพร้อมมอบเงินเยียวยาและถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย ตรวจเยี่ยมการให้บริการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาประชาชนของหน่วยงานราชการต่างๆ เยี่ยมเยียนประชาชนในท้องที่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองจอก ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน โดยมี นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น และประชาชนร่วมให้การต้อนรับ ช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางไปยังกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน เพื่อมอบนโยบาย/แนวทางการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู และเยียวยาผู้ประสบภัยแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 22 มกราคม 2560 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมเยียนสร้างขวัญกำลังใจและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 50 ชุด ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านปากบาง ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย จำนวน 3 ครอบครัว ซึ่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง 3 ราย ได้รับการช่วยเหลือจากเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีการมอบเงินช่วยเหลือเพื่อเยียวยาแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตในเบื้องต้นแล้ว
พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน)
21 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัด สุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อุโบสถ วัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ศาล อัยการ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน เหล่ากาชาดจังหวัด รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และพ่อค้าประชาชนชาวสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เวลา 16.30 น. พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ข้าราชการ ประชาชน ณ วัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี นำพระราชทรัพย์ช่วยเหลือฯ
19 มกราคม 2560 เวลา 16.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายชาญณรงค์ มากพันธุ์ นักจัดการงานในพระองค์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนพระองค์ นำพระราชทรัพย์จำนวน 1,000,000 บาท พระราชทานให้แก่ นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำไปช่วยเหลือราษฎร ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขณะที่สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมา มีน้ำท่วมพื้นที่เสี่ยงภัยใน 18 อำเภอ 119 ตำบล 911 หมู่บ้าน 33 ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 79,365 ครัวเรือน โดยล่าสุดสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ยังเหลือพื้นที่วิกฤติ 3 อำเภอ 11 ตำบล 28 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอ เคียนซา บ้านนาเดิม และอำเภอพุนพิน.
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 11 จาก 316

eauction.jpg

a1.jpg

k9.jpg

ภาพเสด็จฯจังหวัดสุราษฎร์ธานี


นายอวยชัย อินทร์นาค
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

poc.jpg

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์
แผนงานโครงการ แผนงานโครงการ
รายงานประจำปี รายงานประจำปี
คำรับรองการปฏิบัติราชการ คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ข้อมูลสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ข้อมูลสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ2557-2560) แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ2557-2560)
แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ2557-2560) ฉบับทบทวน แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ2557-2560) ฉบับทบทวน
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 5/2559 เมือวันที่ 29 มกราคม 2559 สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 5/2559 เมือวันที่ 29 มกราคม 2559
แบบฟอร์มประกอบการจัดทำข้อมูลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561 แบบฟอร์มประกอบการจัดทำข้อมูลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561
แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับปรับปรุง แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับปรับปรุง
แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.2560) แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.2560)
ตัวชี้วัดเศรษฐกิจ-การคลัง
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
ราคายางพาราวันนี้
   rubber.gif
ราคาปาล์มวันนี้
top of page

จัดทำโดยสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 0-77272-926 โทรสาร 0-77282-175
E-mail webmaster@suratthani.go.th
ความละเอียดหน้าจอที่ 800X600 pixels
Power By Mambo Open Source