arrowหน้าหลัก Tuesday, 28 March 2017  


ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ แบบข้อมูลโครงการฯ ปี 2561 (แผนพัฒนาภาค)
ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
S__50421793.jpg
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการฯ ในปี 2558 โครงการฯ ในปี 2558
ผู้ว่าราชการจังหวัด
หน้าหลัก หน้าหลัก
ทำเนียบผู้บริหารจังหวัด ทำเนียบผู้บริหารจังหวัด
ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
ตารางนัดหมายผู้บริหาร ตารางนัดหมายผู้บริหาร
  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559

  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบจังหวัด)

  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบกลุ่มจังหวัด)

  ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ 2559
หนังสือแจ้งเวียน/ดาวน์โหลด
วาระการประชุมกระทรวงมหาดไทย วาระการประชุมกระทรวงมหาดไทย
สรุปข้อสั่งการประชุม มท. สรุปข้อสั่งการประชุม มท.
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน
วาระการประชุมหัวหน้าส่วน วาระการประชุมหัวหน้าส่วน
ประชุม ศพส.จ.สฎ. ประชุม ศพส.จ.สฎ.
การประชุม กอ.รมน.จว.สฎ. การประชุม กอ.รมน.จว.สฎ.
หนังสือเวียน/ดาวน์โหลด หนังสือเวียน/ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดอื่นๆ ดาวน์โหลดอื่นๆ
มติ ค.ร.ม. มติ ค.ร.ม.
ปฏิทินการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ปฏิทินการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประชุม ศอ.ปส.จ.สฎ. ประชุม ศอ.ปส.จ.สฎ.
วาระการประชุมความมั่นคง วาระการประชุมความมั่นคง
รายงานการประชุมความมั่นคง รายงานการประชุมความมั่นคง

calanda.gif

web link suratthani
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงการท่องเที่ยวฯ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
กระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ
ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
กระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม
สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
ศาลยุติธรรม ศาลยุติธรรม
สำนักอัยการสูงสุด สำนักอัยการสูงสุด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรส่วนท้องถิ่น,ชุมชน องค์กรส่วนท้องถิ่น,ชุมชน
องค์กรอิสระ องค์กรอิสระ
สถาบันทางการศึกษา สถาบันทางการศึกษา
สถาบันทางศาสนา สถาบันทางศาสนา
ธุรกิจ-เอกชน ธุรกิจ-เอกชน
sitemap
ผังเว็บไซต์ ผังเว็บไซต์
บรรยายสรุป
บรรยายสรุปจังหวัด บรรยายสรุปจังหวัด
บรรยายสรุปอำเภอ บรรยายสรุปอำเภอ
ประวัติเมือง ประวัติเมือง
บุคคลสำคัญของจังหวัด บุคคลสำคัญของจังหวัด
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
การเดินทาง การเดินทาง
โรงแรม-ที่พัก โรงแรม-ที่พัก
Web Link ภาครัฐ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม ด้านสังคม
ด้านการเมืองการปกครอง ด้านการเมืองการปกครอง
ด้านการบริหาร ด้านการบริหาร
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ผู้เข้าชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 58 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

about.gif

kcard.jpg
ผวจ.ฯ สุราษฎร์ธานีร่วมงานพิธีสมโภชศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานีประจำปี 2560 icon_new7.gif
วันที่ 26 มีนาคม 2560 เวลา19.30 น. ณ บริเวณศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีสมโภชศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560 พร้อมด้วยนายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี รวมทั้งภาครัฐภาคเอกชน และประชาชน ร่วมงานสมโภชศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานีเป็นจำนวนมาก เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยมีกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ ณ บริเวณศาลหลักเมือง และร่วมลงชื่อบนผ้าเพื่อนำไปแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์บนเขาท่าเพชร และร่วมทำบุญสมทบมูลนิธิรักษ์พระธาตุศรีสุราษฎร์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560 icon_new7.gif
วันที่ 24 มีนาคม 2560 นางสินีนาฏ อินทร์นาค นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฏร์ธานี พร้อมกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมพร้อมพบปะให้กำลังใจกับผู้พิการ งานวันคนพิการสากลงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี "คนพิการใต้ร่มบารมี : สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคม ได้ร่วมกันสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้สนุนสนับเงินในการจัดซื้อของรางวัล จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ณ ห้องบรรจงแกรนบอลรูม ๑๐ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี icon_new7.gif
วันที่ 23 มีนาคม 2560 ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมด้วยนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อมอบถุงของขวัญพระราชทานแก่ผู้ป่วยและตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายวิชวุทย์ จินโต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายอาสายุวกาชาด icon_new7.gif
นางสินีนาฏ อินทร์นาค นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธี พร้อมกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดโครงการค่ายอาสายุวกาชาดเยาวชนคนรุ่นใหม่ กศน.เมืองสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อปลูกฝังและเผยแพร่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและอุดมการณ์ของกาชาด โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๐๐ คน ณ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๒๕ ค่ายวิภาวดีรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560
กรมพลังงานทดแทนฯลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนหลักโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก
วันที่ 16 มีนาคม 2560 นายศุภวัชร ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดและร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาจัดทำแผนหลัก โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน และฝั่งอ่าวไทย โดยกรมพลังงานทดแทนแลอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา จัดขึ้น ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำเสนอภาพรวมของโครงการ แนวทาง และขั้นตอนการศึกาให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องต่อไป
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับมอบเงินบริจาค
นางสินีนาฎ อินทร์นาค นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เสมียนตราจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับมอบเงินจากหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 80,000 บาท จากการประมูลอาหาร เมนูแกงคั่วหน่อไม้ดอง ปรุงโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันเปิดงานเทศกาลอาหารฟู้ดแฟร์ครั้งที่ 16 ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี เพื่อใช้ในพันธกิจของหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ สำนักงานหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 11 จาก 325
srisurat60.jpg

 
eauction.jpg

a1.jpg

k9.jpg

ภาพเสด็จฯจังหวัดสุราษฎร์ธานี


นายอวยชัย อินทร์นาค
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

poc.jpg

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์
แผนงานโครงการ แผนงานโครงการ
รายงานประจำปี รายงานประจำปี
คำรับรองการปฏิบัติราชการ คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ข้อมูลสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ข้อมูลสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ2557-2560) แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ2557-2560)
แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ2557-2560) ฉบับทบทวน แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ2557-2560) ฉบับทบทวน
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 5/2559 เมือวันที่ 29 มกราคม 2559 สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 5/2559 เมือวันที่ 29 มกราคม 2559
แบบฟอร์มประกอบการจัดทำข้อมูลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561 แบบฟอร์มประกอบการจัดทำข้อมูลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561
แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับปรับปรุง แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับปรับปรุง
แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.2560) แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.2560)
ตัวชี้วัดเศรษฐกิจ-การคลัง
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
ราคายางพาราวันนี้
   rubber.gif
ราคาปาล์มวันนี้
top of page

จัดทำโดยสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 0-77272-926 โทรสาร 0-77282-175
E-mail webmaster@suratthani.go.th
ความละเอียดหน้าจอที่ 800X600 pixels
Power By Mambo Open Source