arrowหน้าหลัก Tuesday, 25 October 2016  


 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฯ ประจำเดือนตุลาคม 2559
ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
S__50421793.jpg
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการฯ ในปี 2558 โครงการฯ ในปี 2558
ผู้ว่าราชการจังหวัด
หน้าหลัก หน้าหลัก
ทำเนียบผู้บริหารจังหวัด ทำเนียบผู้บริหารจังหวัด
ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
ตารางนัดหมายผู้บริหาร ตารางนัดหมายผู้บริหาร  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559

  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบจังหวัด)

  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบกลุ่มจังหวัด)

  ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ 2559
หนังสือแจ้งเวียน/ดาวน์โหลด
วาระการประชุมกระทรวงมหาดไทย วาระการประชุมกระทรวงมหาดไทย
สรุปข้อสั่งการประชุม มท. สรุปข้อสั่งการประชุม มท.
วาระการประชุมหัวหน้าส่วนฯ วาระการประชุมหัวหน้าส่วนฯ
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนฯ รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนฯ
วาระการประชุมความมั่นคงฯ วาระการประชุมความมั่นคงฯ
รายงานการประชุมความมั่นคง รายงานการประชุมความมั่นคง
ประชุม ศพส.จ.สฎ. ประชุม ศพส.จ.สฎ.
การประชุม กอ.รมน.จว.สฎ. การประชุม กอ.รมน.จว.สฎ.
ดาวน์โหลดหนังสือ ดาวน์โหลดหนังสือ
ดาวน์โหลดอื่นๆ ดาวน์โหลดอื่นๆ
มติ ค.ร.ม. มติ ค.ร.ม.
ปฏิทินการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ปฏิทินการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
หมายเลขโทรศัพท์
ทำเนียบหัวหน้าส่วน ทำเนียบหัวหน้าส่วน

calanda.gif

web link suratthani
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงการท่องเที่ยวฯ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
กระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ
ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
กระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม
สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
ศาลยุติธรรม ศาลยุติธรรม
สำนักอัยการสูงสุด สำนักอัยการสูงสุด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรส่วนท้องถิ่น,ชุมชน องค์กรส่วนท้องถิ่น,ชุมชน
องค์กรอิสระ องค์กรอิสระ
สถาบันทางการศึกษา สถาบันทางการศึกษา
สถาบันทางศาสนา สถาบันทางศาสนา
ธุรกิจ-เอกชน ธุรกิจ-เอกชน
sitemap
ผังเว็บไซต์ ผังเว็บไซต์
บรรยายสรุป
บรรยายสรุปจังหวัด บรรยายสรุปจังหวัด
บรรยายสรุปอำเภอ บรรยายสรุปอำเภอ
ประวัติเมือง ประวัติเมือง
บุคคลสำคัญของจังหวัด บุคคลสำคัญของจังหวัด
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
การเดินทาง การเดินทาง
โรงแรม-ที่พัก โรงแรม-ที่พัก
Web Link ภาครัฐ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม ด้านสังคม
ด้านการเมืองการปกครอง ด้านการเมืองการปกครอง
ด้านการบริหาร ด้านการบริหาร
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ผู้เข้าชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

about.gif

k9_bn1.jpg

จังหวัดจัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช icon_new7.gif
นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารราชการจังหวัดฯ ข้าราชการ พนักงานรัฐิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า วางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559
กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ icon_new7.gif
นายจิรศักดิ์ ชัยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวอาศิรวาทราชสดุดีเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระราชบิดาและพระบาทสมเด็จพระราชชนนี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559
จังหวัดปล่อยคาราวานรถบรรทุกผลไม้ลองกอง ร่วมงานถวายอาลัยฯ icon_new7.gif
นายวิชวุทย์ จินโต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานปล่อยคาราวานรถบรรทุกผลไม้ลองกอง จำนวน 4 คันรถปิ๊กอัพ น้ำหนัก 3,000 กิโลกรัม เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ไปร่วมงานถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ตามโครงการทำดีเพื่อพ่อหลวง โดยความร่วมมือกันระหว่างส่วนราชการ ตัวแทนเกษตรกร ผู้แทนสหกรณ์ ภาคีเครือข่าย และองค์กรต่างๆ ในจังหวัด เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559
พิธีบวงสรวงอัญเชิญพระบรมรูป ฯ ร.5 icon_new7.gif
นายจิรศักดิ์ ชัยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ขึ้นประทับ ณ แท่นประทับหน้าที่ว่าการอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559
จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวารฯ icon_new7.gif
จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร(7วัน) เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กิจกรรม เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 89 รูป ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี เวลา 10.00 น. พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร(7 วัน) ณ วัดไตรธรรมาราม วัดพระอารามหลวง เวลา 19.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายพระบรมศพ ณ วัดไตรธรรมาราม โดย นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธี และมี ส่วนราชการ หน่วยงาน ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559
พิธีบำเพ็ญสัตตมวาร (7 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ icon_new7.gif
นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยส่วนราชการ นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีบำเพ็ญสัตตมวาร (7 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีการทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์จำนวน 89 รูป ณ บริเวณศาลหลักเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อเช้าวันที่ 20 ตุลาคม 2559
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 11 จาก 283
eauction.jpg

a1.jpg

a2.jpg

a3.jpg

a4.jpg

a5.jpg

a6.jpg

k9.jpg

ภาพเสด็จฯจังหวัดสุราษฎร์ธานี


นายอวยชัย อินทร์นาค
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

poc.jpg

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์
แผนงานโครงการ แผนงานโครงการ
รายงานประจำปี รายงานประจำปี
คำรับรองการปฏิบัติราชการ คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ข้อมูลสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ข้อมูลสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
คู่มือการประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ภายในระดับหน่วยงาน  (Internal Performance คู่มือการประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ภายในระดับหน่วยงาน (Internal Performance
ปฎิทินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2557-2560) ปฎิทินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2557-2560)
กรอบการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2557-2560) กรอบการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2557-2560)
แผนงานโครงการตามแผนพัฒนา ฉบับทบทวน (พ.ศ.2557-2560) แผนงานโครงการตามแผนพัฒนา ฉบับทบทวน (พ.ศ.2557-2560)
แบบ จ.1 แบบ จ.1
แบบเสนอข้อมูลพื้นฐานโครงการรายละเอียดจำแนก และ จ.2 แบบเสนอข้อมูลพื้นฐานโครงการรายละเอียดจำแนก และ จ.2
ร่างส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไป แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวน ร่างส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไป แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวน
แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ2557-2560) แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ2557-2560)
แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ2557-2560) ฉบับทบทวน แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ2557-2560) ฉบับทบทวน
กรอบแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวน กรอบแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวน
ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงใหม่ ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงใหม่
กรอบแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.2560) กรอบแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.2560)
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 5/2559 เมือวันที่ 29 มกราคม 2559 สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 5/2559 เมือวันที่ 29 มกราคม 2559
แบบฟอร์มประกอบการจัดทำข้อมูลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561 แบบฟอร์มประกอบการจัดทำข้อมูลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561
ตัวชี้วัดเศรษฐกิจ-การคลัง
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
ราคายางพาราวันนี้
   rubber.gif
ราคาปาล์มวันนี้
top of page

จัดทำโดยสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 0-77272-926 โทรสาร 0-77282-175
E-mail webmaster@suratthani.go.th
ความละเอียดหน้าจอที่ 800X600 pixels
Power By Mambo Open Source