arrowหน้าหลัก Monday, 05 December 2016  


 เชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(50วัน)  ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Thailand Local Government Summit 2016
ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
S__50421793.jpg
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการฯ ในปี 2558 โครงการฯ ในปี 2558
ผู้ว่าราชการจังหวัด
หน้าหลัก หน้าหลัก
ทำเนียบผู้บริหารจังหวัด ทำเนียบผู้บริหารจังหวัด
ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
ตารางนัดหมายผู้บริหาร ตารางนัดหมายผู้บริหาร  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559

  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบจังหวัด)

  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบกลุ่มจังหวัด)

  ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ 2559
หนังสือแจ้งเวียน/ดาวน์โหลด
วาระการประชุมกระทรวงมหาดไทย วาระการประชุมกระทรวงมหาดไทย
สรุปข้อสั่งการประชุม มท. สรุปข้อสั่งการประชุม มท.
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน
วาระการประชุมหัวหน้าส่วน วาระการประชุมหัวหน้าส่วน
วาระการประชุมความมั่นคงฯ วาระการประชุมความมั่นคงฯ
รายงานการประชุมความมั่นคง รายงานการประชุมความมั่นคง
ประชุม ศพส.จ.สฎ. ประชุม ศพส.จ.สฎ.
การประชุม กอ.รมน.จว.สฎ. การประชุม กอ.รมน.จว.สฎ.
ดาวน์โหลดหนังสือ ดาวน์โหลดหนังสือ
ดาวน์โหลดอื่นๆ ดาวน์โหลดอื่นๆ
มติ ค.ร.ม. มติ ค.ร.ม.
ปฏิทินการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ปฏิทินการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประชุม ศอ.ปส.จ.สฎ. ประชุม ศอ.ปส.จ.สฎ.
หมายเลขโทรศัพท์
ทำเนียบหัวหน้าส่วน ทำเนียบหัวหน้าส่วน

calanda.gif

web link suratthani
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงการท่องเที่ยวฯ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
กระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ
ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
กระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม
สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
ศาลยุติธรรม ศาลยุติธรรม
สำนักอัยการสูงสุด สำนักอัยการสูงสุด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรส่วนท้องถิ่น,ชุมชน องค์กรส่วนท้องถิ่น,ชุมชน
องค์กรอิสระ องค์กรอิสระ
สถาบันทางการศึกษา สถาบันทางการศึกษา
สถาบันทางศาสนา สถาบันทางศาสนา
ธุรกิจ-เอกชน ธุรกิจ-เอกชน
sitemap
ผังเว็บไซต์ ผังเว็บไซต์
บรรยายสรุป
บรรยายสรุปจังหวัด บรรยายสรุปจังหวัด
บรรยายสรุปอำเภอ บรรยายสรุปอำเภอ
ประวัติเมือง ประวัติเมือง
บุคคลสำคัญของจังหวัด บุคคลสำคัญของจังหวัด
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
การเดินทาง การเดินทาง
โรงแรม-ที่พัก โรงแรม-ที่พัก
Web Link ภาครัฐ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม ด้านสังคม
ด้านการเมืองการปกครอง ด้านการเมืองการปกครอง
ด้านการบริหาร ด้านการบริหาร
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ผู้เข้าชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

about.gif

king10.jpg
a1.jpg

k9_bn1.jpg
ผวจ.สุราษฎร์ฯเป็นประธานอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินฯ icon_new7.gif
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางสินีนาฏ อินทร์นาค นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีปลงผมนาค และนายวิชวุทย์ จินโต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานอุปสมบท ณ วัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม) อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีหน่วยงานทุกภาคส่วนสนับสนุน ซึ่งเป็นโครงการ ที่ชักชวนให้ ประชาชนเข้าวัด ปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิ โดยเริ่มอุปสมบทครั้งแรกเมื่อ 29 ต.ค.57 ดำเนินโครงการมาแล้ว19 รุ่น มีผู้ศรัทธาบวชเป็นพระภิกษุ ทั้งหมด 810 รูป สำหรับการอุปสมบทในครั้งนี้(ครั้งที่ 20)มีผู้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมัครบวชจำนวน 118 คน ซึ่งมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี 111 คน ,จังหวัดยะลา,พัทลุง,ตรัง,นครศรีธรรมราช,ระนอง, ขอนแก่นและจังหวัดพะเยา จังหวัดละ 1 คน
หน.สนจ.เปิดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา icon_new7.gif
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น. นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานเปิดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา โดยให้ความรู้แก่ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อระดมความคิด ทบทวนทิศทางการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวิทยากร ดร.สิปปนันท์ นวลละออง ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมศรีวิชัย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร และวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี การฝึกอบรมมีระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2559 ณ ห้องเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2559 icon_new7.gif
วันที่ 23 พ.ย.59 เวลา 11.00 น. นายวิชวุทย์ จินโต รองผวจ.สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสินีนาฏ อินทร์นาค นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2559ให้กับนักเรียนออทิสติกและเด็กพิการอื่นที่รุนแรงและยากจนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 100 ทุน ทุนละ5000 บาท รวมเป็นเงิน 500,000 บาท ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งถึงการพัฒนาความก้าวหน้าด้านการศึกษา การรักษาพยาบาลของเด็กและความจำเป็นต่อตัวเด็กเป็นสำคัญ
จังหวัดมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2559 icon_new7.gif
วันที่ 23 พ.ย.59 เวลา 11.00 น. นายวิชวุทย์ จินโต รองผวจ.สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสินีนาฏ อินทร์นาค นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2559ให้กับนักเรียนออทิสติกและเด็กพิการอื่นที่รุนแรงและยากจนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 100 ทุน ทุนละ5000 บาท รวมเป็นเงิน 500,000 บาท ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งถึงการพัฒนาความก้าวหน้าด้านการศึกษา การรักษาพยาบาลของเด็กและความจำเป็นต่อตัวเด็กเป็นสำคัญ
ผวจ.สุราษฎร์ฯเป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 และได้มอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ บุคลากรดีเด่นทางทะเบียน จำนวน 4 ราย มอบประกาศเกียรติเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น จำนวน 2 ราย มอบเกียรติบัตรผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ตามโครงการประกวดผลิตภัณฑ์ วัฒนธรรมไทย จำนวน 2 ราย มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลตามโครงการยุวชนประกันภัย จำนวน 9 ราย แนะนำหัวหน้าส่วนราชการฯ ที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 15 ราย และข้อราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
นิทรรศการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “ชาวเมืองสุราษฎร์ตามรอยพระบาทน้อมศาสตร์พระราชา
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดนิทรรศการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “ชาวเมืองสุราษฎร์ตามรอยพระบาทน้อมศาสตร์พระราชา” ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ค่ายวิภาวดีรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ทรงพัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเสด็จเยี่ยมราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจำนวน 15 ครั้ง ซึ่งนิทรรศการในครั้งนี้ประกอบด้วย นิทรรศการการเรียนรู้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม, นิทรรศการเรียนรู้บริหารจัดการน้ำ, นิทรรศการชลประทานสุราษฎร์ธานีและกิจการฝนหลวง , กิจกรรมฐานเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ , นิทรรศการใต้เบื้องพระยุคลบาท กำหนดเปิดให้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการดังกล่าวเป็นระยะเวลา 1 ปี
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 11 จาก 296
eauction.jpg

17_01_60.jpg
a1.jpg

a2.jpg

a3.jpg

a4.jpg

a5.jpg

a6.jpg

k9.jpg

ภาพเสด็จฯจังหวัดสุราษฎร์ธานี


นายอวยชัย อินทร์นาค
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

poc.jpg

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์
แผนงานโครงการ แผนงานโครงการ
รายงานประจำปี รายงานประจำปี
คำรับรองการปฏิบัติราชการ คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ข้อมูลสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ข้อมูลสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
คู่มือการประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ภายในระดับหน่วยงาน  (Internal Performance คู่มือการประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ภายในระดับหน่วยงาน (Internal Performance
ปฎิทินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2557-2560) ปฎิทินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2557-2560)
กรอบการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2557-2560) กรอบการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2557-2560)
แผนงานโครงการตามแผนพัฒนา ฉบับทบทวน (พ.ศ.2557-2560) แผนงานโครงการตามแผนพัฒนา ฉบับทบทวน (พ.ศ.2557-2560)
แบบ จ.1 แบบ จ.1
แบบเสนอข้อมูลพื้นฐานโครงการรายละเอียดจำแนก และ จ.2 แบบเสนอข้อมูลพื้นฐานโครงการรายละเอียดจำแนก และ จ.2
ร่างส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไป แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวน ร่างส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไป แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวน
แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ2557-2560) แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ2557-2560)
แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ2557-2560) ฉบับทบทวน แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ2557-2560) ฉบับทบทวน
กรอบแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวน กรอบแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวน
ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงใหม่ ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงใหม่
กรอบแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.2560) กรอบแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.2560)
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 5/2559 เมือวันที่ 29 มกราคม 2559 สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 5/2559 เมือวันที่ 29 มกราคม 2559
แบบฟอร์มประกอบการจัดทำข้อมูลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561 แบบฟอร์มประกอบการจัดทำข้อมูลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561
ตัวชี้วัดเศรษฐกิจ-การคลัง
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
ราคายางพาราวันนี้
   rubber.gif
ราคาปาล์มวันนี้
top of page

จัดทำโดยสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 0-77272-926 โทรสาร 0-77282-175
E-mail webmaster@suratthani.go.th
ความละเอียดหน้าจอที่ 800X600 pixels
Power By Mambo Open Source