Accessibility Tools

A A A

facebook  youtube

  • หน้าแรก
  • การจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • สนง.ที่ดิน จว.สฎ. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น 6 ห้องนอน จำนวน 1 หลัง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัด สฎ. สาขาเวียงสระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Copyright © 2021  www.suratthani.go.th